Torsten B. Hagemann

vis hele siden · udskriv hele siden

CV

Vælg mellem de forskellige afsnit i mit CV, eller klik her for at se alle afsnit samtidig.

Du kan også downloade en pdf-version. Du skal bruge Adobe Acrobat Reader for at kunne læse pdf-filen, den kan hentes gratis her.

Profil

Projektledelse: Jeg har i mange år og i mange sammenhænge fungeret som projektleder med ansvar for IT- og internetprojekter på op til 10 mand-år. Arbejdet har omfattet både projekt- og programledelse, samt governance, porteføljestyring, projektledelsesmetodik og kvalitetssikring. Jeg har primært anvendt agile og iterative projektmetoder, og er certificeret Scrum Master og IPMA C.

Forretningsforståelse: I de fleste ansættelsesforhold har jeg varetaget en rolle som forretningsanalytiker, hvor jeg har identificeret og formuleret bruger- og forretningsbehov, og formidlet denne viden til udviklingsteams. Jeg har sikret at løsningen opfyldte de forretningsmæssige strategiske behov, og at den fremstod ensartet og konsistent i den brugermæs-sige sammenhæng. Jeg har indgået i ledelsesfora og bestyrelser samt haft opgaver som management konsulent, og derigennem arbejdet med strategi og budget. Endvidere har mange af mine ansættelser involveret udarbejdelse af kontraktmateriale samt review af kontrakter.

Teknisk baggrund: Min uddannelse som datalog er løbende blevet holdt ved lige i kraft af involvering i arkitektur- og udviklingsopgaver.

Personaleledelse: I en række af mine ansættelsesforhold har jeg haft personaleansvar, enten som decideret leder eller i form af dagligt ansvar for til-rettelæggelse af opgaver, coaching, mentor, udviklingssamtaler, rekruttering osv.

Branchespecifik erfaring: Jeg har særligt branchekendskab inden for disse områder:

 • Statslig administration. Ansat i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, samt mange statslige kunder i min ansættelse hos Rehfeld Partners.
 • Finans- og pensionssektoren. Ansat i SaxoBank, samt projekter for Forca, Liberty Pensions, Sparbank Gripen og Nykredit.
 • Sundshedssektor. Projekter for Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut, Falck og Falck Healthcare.
 • Rejsebranchen. Projekter for Kilroy Travels, DSB, Swissair.

Erhvervserfaring

08/17 - Development Manager, ConfigIt A/S
Ansvarlig for udviklingen af Build produktet, som anvendes til design og konfigurationsstyring af komplekse industriløsninger. Udviklingsafdelingen for Build udgøres af to scrum team.
09/14 - 07/17 Software Project Manager, 3Shape A/S
Projektleder for Ortho-projektet, som omfatter to scrumteam (fordelt Kiev/København). Vi lever markedsledende 3D scannere og softwareløsninger til dental- og ortodonti.
09/10 - 05/14 Senior projektleder, Rehfeld Danmark A/S
Projektleder på små og mellemstore BI projekter primært indenfor offentlig- og sundhedssektoren.
06/08 - 08/10 Senior projektleder, Capgemini A/S
Projektleder på mellemstore projekter indenfor finans- og telekommunikation, og på en række forskellige teknologiske platforme.
05/06 - 06/08 Department head, Senior projektleder, Saxo Bank A/S
Department Head i Web Systems Development, med ansvar for den afdeling der forestår udvikling af den tekniske platform i Saxo Banks web applikationer. Afdelingen består af 18 mand i 4 teams fordelt i København, Skt. Petersborg og Geneve.
Projektleder i Remote Development, med ansvar for offshore udviklingsprojekter hos SaxoSoft.
05/02 - 03/06 Senior Projektleder, Creuna Danmark A/S
En bred vifte af ansvarsområder indenfor leveranceorganisation
 • Ansvarlig for Creuna Danmarks projektlederforum, samlingen af projektledere i Creuna, hvilket omfatter faglig coaching, indførelse af metodik mv. Ansvarlig for review af kontrakter og projekter.
 • Deltagelse i ledelsesmøder og ledelsesrapportering og projektopfølgning (økonomi og fremdrift).
 • Kundeansvarlig for større kunder.
 • Arbejde med udbud, tilbud og kontraktforhandlinger.
 • Projektleder for internet- og IT-projekter.
 • Udviklingsopgaver.
Udvalgt kundeliste: Falck og Falck Healthcare, Hjemmeværnet, GN ReSound, Dansk Journalistforbund.
05/00 - 05/02 Senior Projektleder, Icon Medialab A/S
Ansvar for internet- og IT-projekter, samt at affatte kravspecifikationer, tilbud og kontrakter, herunder EU-udbud, samt kvalitetssikring og metodearbejde. Derudover varierende ansvarsområder (perioder)
 • Ansvarlig for en personalegruppe (udviklere) på 10 mand med fokus på faglig udvikling, udviklingssamtaler samt opgavetildelinger.
 • Medansvarlig for indførelse af RUP – blev stoppet af strategiske årsager.
 • Med i daglig afdelingsledelse med ansvar for projektlederne.
 • Medlem af PMI.
 • Delvist kundeansvarlig på mindre og mellemstore kunder.
Udvalgt kundeliste: DSB, KILROY Travels, Mærsk, LM Glasfiber.
03/98 – 04/00 Projektleder, Cambridge Technology Partners
Ansvar for udviklingsprojekter i projektgrupper på op til 10 mand gennem alle faser af projekter. Projekterne var for større nationale og internationale koncerner, og hovedparten af projekterne afvikledes i andre dele af Europa.
Var medarbejderansvarlig for yngre kollega i form af ansvar for udviklingssamtaler, opgavetildeling og mentorordning. Medvirkede desuden som primær koordinator på etablering af afdelingen i København, omfattende en bred vifte af områder, bl.a. rekruttering, strategiske oplæg samt fastlæggelse af interne procedurer, men også almindelige praktiske gøremål mht. kontakt til offentlige myndigheder, indretning, flytninger o.lign.
Udvalgt kundeliste: Nykredit (Danmark), Swissair (Zürich, Schweiz), Liberty Pensions (Peterborough, UK), Sparbanken Gripen (Lund, Sverige).
04/96 – 02/98 Projektleder, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, IT-afdelingen
Ansvar for afvikling af interne IT-projekter med ekstern leverandør, herunder afklaring af brugerbehov, affattelse af kravspecifikation, implementering og aftestning. Endvidere fastlæggelse af metoder og kvalitetskrav.
01/94 – 03/96 Konsulent, Price Waterhouse, Systemdivisionen
International intern konsulent med ansvar for specifikation og implementering af et egenudviklet administationssystem i de europæiske kontorer.
09/87 - 01/94 Underviser i datalogi
Underviser i datalogi i forskellige sammenhænge.
 • 09/87 – 01/93 Datalogisk Afdeling, Århus Universitet
  Forestår tilrettelæggelse af undervisningsforløb, hvilket inkluderer udarbejdelse af undervisningsmateriale samt afholdelse af forelæsninger og holdøvelser
 • 11/93 – 01/94 HF lærer (matematik/datalogi), VUC Djursland
 • 11/93 – 12/93 AMU-Center, Århus
  Tager initiativ til og afvikler et 4 uger intensivt Oracle grundkursus for arbejdsløse akademikere
10/86 – 09/92 Programmør/systemudvikler
 • 10/86 - 09/92 TBH Consult, Århus
  Udvikler mindre applikationer i Borland Pascal og til HP-41
 • 05/86 – 09/86 Arbejdsformidlingen, Århus
  Oracle implementation

Uddannelse

Jeg er uddannet datalog med bifag i statskundskab, suppleret med andre studier ved Århus Universitet. Derudover har jeg løbende deltaget i kurser, primært med fokus på projektledelse og kontraktuelle forhold.

Uddannelse
09/83 ‑ 01/93 Universitetsgrad: cand.scient. i datalogi, bach.scient.pol. (Århus Universitet) Endvidere studier i matematik og musik uden at afslutte fuldt bifag
08/80 ‑ 06/83 Matematisk-fysisk studentereksamen (Kolding Gymnasium)
Certificeringer
01/12 ‑ 03/12 IPMA C Certified Project Manager (Dansk Projektledelse)
06/07 ‑ 06/07 Certified Scrum Master (Jeff Sutherland)
01/94 ‑ 06/94 Regnskabslære og Virksomhedsøkonomi (Århus Handelsskole, HH)
Kurser
Løbende videreuddannelse i form af kortere uddannelsesforløb (op til et par uger) indenfor salg, ledelse, projektledelse, kontrakter og udbud samt diverse tekniske og firmaspecifikke kurser.

Andre informationer

Tillidshverv
11/04 – 04/06 Bestyrelsesmedlem, Creuna Danmark A/S
11/02 – 05/06 Bestyrelsesmedlem, Polymus, Lyngby
11/01 – Bestyrelsesmedlem, Datalogforeningen, København
10/90 – 03/96 Bestyrelsesmedlem, Andelsboligforeningen Willemoesgade 4, Århus
04/94 Koordinator, Datalogforeningens Dimitendweekend
09/91 – 09/92 Formand for Århus HHH (orienteringsløb)
08/91 og 08/92 Ansvarlig koordinator for weekendarrangement, Århus HHH
Diverse
09/93 – 11/93 Medansvarlig og initiativtager til oprettelse af JobKlub for Arbejdsløse Akademikere
02/93 – 06/93 Musikdaghøjskole, Århus
03/89 – 08/89 Rejser og arbejder i USA
IT
Jeg har teknisk erfaring indenfor følgende områder:
 • Applikationer: Stor erfaring med MS Office-pakken og MS Project.
 • Databaser: Primær erfaring med MS SQL server, har tidligere arbejdet med Oracle og Btrieve.
 • Programmering: Bred vifte af programmeringssprog, primært procedurelle (Pascal, Visual Basic) og objektorienterede (C#, Beta, Simula).
Sprogkundskaber
Engelsk flydende skrift og tale, svensk, fransk og tysk kan genoptrænes om nødvendigt.
Personlige oplysninger
Person Torsten Bjørn Hagemann
Sankt Knuds Vej 17, 1
1903 Frederiksberg
tlf: 33 25 81 58
email: torsten@hagemann.dk
www: http://torsten.hagemann.dk
Født 10. juli 1964, København
Ægtestand Gift, ingen børn
Fritid Musik, passivt nydende såvel som aktivt ydende, klassisk, jazz, rytmisk. Litteratur, kunst, film, rejser, Jaguar (ældre udgaver), motorcykel og Ultimate Frisbee.